Bedrijfseffectentoets

Welkom op de website van de Bedrijfseffectentoets. De Bedrijfseffectentoets (BET) is het instrument om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het bedrijfsleven zijn. De resultaten van de toets moeten worden verantwoord in de toelichting op de regelgeving. Onder het tabje “Algemene toelichting” vindt u meer informatie over de toets: wat de toets inhoudt, waarom de toets er is, wanneer hij van toepassing is, wie hem wanneer moet uitvoeren en op welke manier.

 

Download hier de vragen van de Bedrijfseffectentoets


Hulp nodig?

Voor vragen over de Bedrijfseffectentoets kunt u contact opnemen met de directie Regeldruk en ICT beleid van het ministerie van Economische zaken:

Rolf Moester, 070 379 7638, r.g.moester@minez.nl

 

Voor het onderdeel "markteffecten", vraag 8 en 9, kunt u terecht bij de directie Algemene Economische Politiek (AEP) van het ministerie van Economische zaken:

Stefan Riezebos, 070 379 8872, s.riezebos@minez.nl

 

Voor de inhoudelijke beantwoording van de vragen m.b.t. regeldrukaspecten voor uw dossier wordt u aangeraden te overleggen met de regeldrukcoördinator van uw departement.